Yazılar geri dön

Kurban ve Halk Sağlığı

İkra Hayvancılık Genel Müdürü Murat Çalık, halkımız kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek, dini vecibelerini ifa etmenin huzurunu yaşamak istemektedirler. Ancak yaşanan olaylar ve basında yer alan haberlerle kurban kesen insanlar bu görevlerini layıkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşayamamaktadırlar” dedi.”

Murat Çalık, Kurban, sosyal boyutu ağır basan dini bir olgudur. Pazarlanan ve kesilen hayvanlar, hastalıkların yayılması ve halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan ve satışa sunulan hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.
Kurbanlık hayvanların, sokaklarda dolaştırılması, meydanlarda bekletilmesi, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarda tutulmaları ve uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır.

Çalık, hayvan hareketleri çok yoğun olduğundan hayvan hastalıklarının yayılması açısından çok büyük risk oluşturmaktadır. Kesim organizasyonunun yetersizliği nedeniyle, kurbanların kesimi sırasında yeterli düzeyde hijyen ve gıda güvenliği sağlanamamaktadır. Atıkların bertarafı yeterince sağlanamadığından çevre kirliliği oluşmaktadır. Sokak ve bahçelerde yapılan kesimler, görüntü ve çevre kirliliği ile birlikte çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle kurban organizasyonunun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için birçok kurum ve kuruluşa görev düşmektedir “açıklamasında bulundu.

Bu gönderiyi paylaş

Yazılar geri dön
error

Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz!